Bạc Xỉu Đá “Siêu Ngon”

35.000

Ly giấy mang đi tiện lợi, thân thiện môi trường