Đen Đá Specialty 250 ml-Đóng Chai Thuỷ Tinh Cao Cấp

85.000

Hương: hương gỗ mộc tự nhiên từ cây cà phê.

Vị: Đắng dịu.

Hậu: Ngọt từ trái caphe chín đỏ tự nhiên