Đen Đá Specialty-MĐ 90ml~100ml

35.000

Đen Đá Đặc Sản: Thể Tích Sản Phẩm Chưa Kèm Đá Viên.

Ly Giấy Thân Thiện Môi Trường.

Hương: hương gỗ mộc tự nhiên từ cây cà phê.

Vị: Đắng dịu.

Hậu: Ngọt từ trái caphe chín đỏ tự nhiên