LINH LAN SPECIALTY-MĐ

45.000

Hương: hương hoa quả chín hạt arabica đặc sản quốc tế.

Vị: Đắng dịu, chua cam,béo, thanh mát của bạc hà.

Hậu: Ngọt từ trái caphe chín đỏ tự nhiên