NGUYỆT QUẾ SPECIALTY-MĐ

40.000

Hương: hương hoa quả chín các dòng hạt arabica đặc sản từ quốc tế.

Vị: Đắng dịu, chua cam kết hợp sữa đặc.

Hậu: Ngọt từ trái caphe chín đỏ tự nhiên