Sữa Đá Specialty -MĐ

35.000

Hương: hương gỗ mộc tự nhiên từ cây cà phê.

Vị: Đắng dịu, béo ngọt của sữa.

Hậu: Ngọt từ trái caphe chín đỏ tự nhiên