Trà Sữa Đài Loan +Trân Châu Caramel

35.000

Thanh Mát,Ngọt Vừa, Đậm vị trà Trân châu caramel (30gram).

Ly Giấy tiện lợi và bảo vệ môi trường