Tròn đầy – rang xay

125.000

Đóng Gói 500gram.

Hương: Gỗ mộc tự nhiên từ hạt caphe Robusta.

Vị: Đắng vừa.

Hậu: Ngọt từ trái caphe chín đỏ tự nhiên